Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

KBO-samochód ratowniczy dla WOPR.

KBO-samochód ratowniczy dla WOPR.

W ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, zakupiony został samochód ratowniczy dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie.

Kolejny projekt zrealizowany w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego to „Samochód dla grupy interwencyjnej WOPR w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym” Wniosek na kwotę 95.000,- zł został złożony do realizacji w 2021 r.

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, przekazał kluczyki i dokumenty na ręce Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie, Pani Małgorzacie Chudej. Prezydent Miasta Konina życzył aby samochód sprawował się bez kłopotów i spełniał swoją rolę.

Samochód służył będzie Grupie Interwencyjnej WOPR w Koninie da zapewnienia bezpieczeństwa przebywających nad akwenami, na szkolenia i zabezpieczanie imprez na Warcie i konińskich jeziorach.

 

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.