Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Klimatyczne przebudzenie w Koninie.

Klimatyczne przebudzenie w Koninie.

Miasto Konin otrzymało dofinansowanie z Funduszy EOG oraz Funduszy Norweskich. Wsparcie z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa wynosi 8,2 miliona złotych.

Dzięki projektowi „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, na który  Miasto Konin zdobyło dofinansowanie, powstaną dwa parki kieszonkowe, siedem zielonych podwórek miejskich – w tym jedno na placu Wolności, trzy tężnie na wyspie Pociejewo oraz zielone korytarze miejskie o długości około 17 km.

Konferencja otwierająca to przedsięwzięcie odbyła się 20 października w Koninie, Wzięli w niej udział: prezydent Konina Piotr Korytkowski, miejska architekt Joanna Olczak, a także partnerzy projektu: dr inż. Marta Weber-Siwirska - wykładowca z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Katarzyna Wolańska - członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także David Brasfield – prezes Norweskiego Stowarzyszenia Zielona Infrastruktura (NFGI).

W ramach inwestycji powstaną 23 odcinki zielonych korytarzy miejskich o łącznej długości ok. 17 km. Ulice, skróty osiedlowe, ścieżki zostaną tak zaprojektowane, by można było spacerować bądź przejechać rowerem, a które pełnić będą funkcje rekreacyjne, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne. W tej przestrzeni pojawią się m.in. zielone przystanki, ławki z donicą na zieleń, gazony z  zielenią, donice z roślinnością, nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień.
Konin będzie miał również dwa parki kieszonkowe - na osiedlu Zatorze oraz przy ul. 11 Listopada, siedem zielonych podwórek miejskich (obok amfiteatru, osiedle Diamentowe, V Osiedle, ul. Dworcowa, Chorzeń, plac Wolności, Pociejewo), z których każde poprzez charakter zastosowanego zagospodarowania będzie miało swój temat przewodni, np. woda, powietrze, człowiek jako część natury. Powstaną też trzy tężnie na wyspie Pociejewo.
Najbardziej złożonym projektem może być zagospodarowanie placu Wolności – tzw. „wyspy ciepła”, która leży w strefie ochrony konserwatorskiej i wymaga szczegółowych uzgodnień. Wobec tego miejsca mieszkańcy mają konkretne oczekiwania, które wyrazili podczas konsultacji w 2019 roku. To: zacienienie, element wodny, gastronomia, mobilna scena, atrakcja historyczna.

Dr inż. Marta Weber-Siwirska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:
„Będziemy się starać zaprojektować ten teren tak, aby spełniał oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i też wymogi pana konserwatora, bo to jest konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.”
„Jestem zachwycona Koninem. Jest to miasto bardzo zielone, z ogromnym potencjałem. Tutaj tylko konieczne są działania porządkujące pewne fragmenty, dodanie niektórych elementów, w niektórych fragmentach odświeżenie terenu, ale myślę, że fantastyczne rzeczy mogą powychodzić, które pościągają turystów do miasta. Tego państwu życzę!”

Projekt będzie realizowany etapami. Realizacja ma się zakończyć w kwietniu 2024 roku.

 

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.