Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

KM PSP w Koninie w akcji „Bezpieczne Lodowiska 2022”.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2022”, która polega na udzieleniu pomocy w przygotowaniu lodowisk lub ślizgawek między innymi na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itd. (wcześniej odpowiednio przygotowany teren). 

Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne akweny.

Założenia akcji:
1. Strażacy udzielają wsparcia w utworzeniu lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.
2. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band (wałów) z piasku lub śniegu. Czynności te leżą w gestii składającego wniosek.
3. Za bezpieczeństwo korzystających z lodowiska odpowiada jego organizator.

Uwaga!
Niskie temperatury powietrza sprawiają, że akweny są skute lodem jednak wchodzenie na zamarznięte rzeki, stawy czy zalewy jest skrajnie niebezpieczne.
Mimo, że przy brzegu pokrywa lodu wydaje się być gruba i wytrzymała to kilka kroków dalej lód może być bardzo cienki i słaby.
Osoba pod którą załamał się lód, najczęściej nie jest w stanie sama wyjść na powierzchnię, a kilka minut spędzonych w lodowatej wodzie prowadzi do wyziębienia organizmu, utraty sił, a w konsekwencji do utonięcia.

Zawsze jeśli jesteś świadkiem wypadku, jak najszybciej poinformuj o tym osobę dorosłą. Powinieneś spokojnie i jak najdokładniej opisać to co i gdzie się wydarzyło. Powinieneś wiedzieć również, że ofiara wypadku może być w szoku i wypowiadane przez nią słowa czy polecenia mogą nie mieć sensu.

NIE WCHODŹ NA ZAMARZNIĘTY STAW, JEZIORO CZY RZEKĘ, KORZYSTAJ TYLKO Z BEZPIECZNYCH LODOWISK !!!

 

 

gov.pl/kmpsp-konin

Komentarze są wyłączone.