Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Kolejne dofinansowanie dla Powiatu Konińskiego.

Kolejne dofinansowanie dla Powiatu Konińskiego.

Czeki na łączną kwotę niemal 6 milionów złotych otrzymali 14 lipca od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka Prezydent Konina Piotr Korytkowski i wicestarosta koniński Władysław Kocaj.

Dzięki pozyskanym środkom samorządy wybudują prawie 7 kilometrów nowych ścieżek rowerowych i kupią nowoczesne wyposażenie do ośmiu pracowni w pięciu szkołach.
Wsparcie uzyskały trzy projekty. Dwa Miasta Konin jako lidera: „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” - w partnerstwie z sześcioma gminami oraz „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” - partner:Powiat Koniński. Powiat Koniński otrzymał dofinansowanie na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą”.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak:
„To wspólny projekt miasta jako centrum Obszaru Strategicznej Interwencji i gmin znajdujących się w tym obszarze funkcjonalnym. Takich projektów sobie właśnie życzyliśmy, nie wszystkie takie były”.

W ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji do ośmiu pracowni w pięciu szkołach: Zespół Szkół Technicznych w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie kupione zostanie nowoczesne wyposażenie.

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski:
„To będą projekty realizowane na potrzeby nowego przemysłu, gospodarki 4.0, przemysłu wysokich technologii i na tym zależy pracodawcom, którzy będą tutaj inwestowali pod warunkiem, że my stworzymy odpowiednią sieć placówek kształcących specjalistów w określonych branżach.”

W przypadku projektu dotyczącego działań na terenie K OSI wybudowanych zostanie sześć dróg dla rowerów o łącznej długości 3,454 km, w tym:
- Miasto Konin, odcinek 355 m, przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kleczewskiej
- Gmina Golina, odcinek 509 m, budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kraśnicy wraz z konstrukcją jezdni oraz placem pod wiatę przystankową
- Gmina Rzgów, odcinek 650 m, budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Babia a Osiecza, wraz z budową zatoki postojowej, placu pod wiatę i kanalizacji deszczowej
- Gmina Stare Miasto, odcinek 1081 m, budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Janowice-Żychlin
- Gmina Kazimierz Biskupi, odcinek 452 m, Budowa ścieżki rowerowej w Kazimierzu Biskupim, wraz z uzupełnienie poboczy kamieniem ozdobnym na geowłókninie i nasadzenie krzewów, budową zatoki postojowej przy ul. 1 Maja i wykonaniem miejsc przystankowych pełniących funkcję rekreacyjną
- Gmina Krzymów, odcinek 407 m, budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Rożek Krzymowski

Na terenie gminy Kramsk zainstalowanych zostanie 25 punktów świetlnych wzdłuż istniejących ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 266 dla części miejscowości Bilczew i Kramsk. Łączy koszt obu projektów to ponad 4,2 miliona złotych, dofinansowanie wynosi niemal 3 miliony.

Powiat Koniński zbuduje ścieżkę rowerową na trasie Mielnica Duża-Skulsk o długości niemal 3,4 kilometra wraz z ośmiostanowiskowym parkingiem dla rowerów bike&ride. Łączna wartość tego przedsięwzięcia przekracza 3,7 miliona złotych, dofinansowanie z WRPO to 3 miliony.

W konferencji uczestniczyli również poseł Tomasz Piotr Nowak, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzata Waszak-Klepka oraz prezes zarządu ARR S.A. Maciej Sytek.

 

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.