Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Kolskie taxi dla seniora 65+”

„Kolskie taxi dla seniora 65+”

Burmistrz Miasta Koła, Krzysztof Witkowski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - „Kolskie taxi dla seniora 65+”.

Celem zadania jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów po 65. roku i zamieszkałych na terenie miasta Koła, poprzez organizację usług transportowych. Będzieono realizowane w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 roku.

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 (Ratusz), w terminie do 18 sierpnia 2021r. lub drogą pocztową.
Wyniki konkursu znajdą się na stronie internetowe  www.kolo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Maksymalna wysokość przyznanej dotacji w ramach zadania wynosi 10.000,00 złotych.

 

 

 

źródło:kolo.pl

Komentarze są wyłączone.