Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Konin dąży do dofinansowania remontu Trasy Warszawskiej.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski, zwrócił się do ministra infrastruktury z prośbą, o podjęcie działań umożliwiających remont Trasy Warszawskiej.

Przebudowa Trasy Warszawskiej to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Oszacowane zostało na 197 milionów złotych, w jego zakres wchodzi m.in. rozbiórka i odbudowa trzech mostów i czterech wiaduktów.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski w liście do ministra:
„Budżet Miasta Konina ani dziś, ani w najbliższej przyszłości nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru finansowego”.
„Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w granicach miast na prawach powiatu, jakim jest Miasto Konin, zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Wszystkie koszty związane z ich zarządem i utrzymaniem pokrywane są bezpośrednio z budżetu miasta. (…) Niestety niewystarczająca wielkość środków finansowych Miasta, a także ograniczone możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego powodują, że tak ważny szlak komunikacyjny ulega dalszej degradacji, a towarzyszą temu coraz poważniejsze utrudnienia w ruchu drogowym w skali całej sieci dróg krajowych. Trudna sytuacja finansowa samorządu konińskiego może spowodować, że budżet miasta nie udźwignie tak dużego zadania inwestycyjnego, co spowoduje całkowite wyłączenie mostu z użycia”.

Trasa Warszawska jest najważniejszym ciągiem komunikacyjnym Konina, w którego przebiegu droga krajowa nr 92 łączy się z drogą krajową nr 25. Tu odbywa się wzmożony ruch tranzytowy wschód-zachód, północ-południe.

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie przebudowy Trasy Warszawskiej do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W tym przypadku miasto nie uzyskało dofinansowania. Prezydent szuka wsparcia w Ministerstwie Infrastruktury wskazując, że jest to inwestycja strategiczna pod względem obronności kraju i rozwoju regionu.
Prezydent Piotr Korytkowski zwrócił się z prośbą do ministra infrastruktury o podjęcie starań, wraz z ministrem obrony narodowej, umożliwiających Miastu Konin przebudowę Trasy Warszawskiej.

 

 

Miasto Konin

 

Komentarze są wyłączone.