Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Konin jest Eco-Miastem!

Miasto Konin zostało laureatem konkursu Eco-Miasto w kategorii „Zrównoważony transport” w miastach do 100 tys. mieszkańców. Uroczysta gala odbyła się 5 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Jury nagrodziło Konin za cztery działania. To plan zakupu autobusów wodorowych, dzięki czemu MZK Konin będzie pierwszym operatorem komunikacji miejskiej w Polsce z takim pojazdem w swojej flocie, prowadzenie konsultacji społecznych w obszarze mobilności miejskiej, budowę ścieżek rowerowych i uruchomienie systemu Konińskiego Roweru Miejskiego. Jury zwróciło też uwagę na fakt, że Konin i trzy inne powiaty: Koło, Słupca i Turek oraz gminy sąsiednie korzystają z transportu za pomocą środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, a także planowane uruchomienie przez ZEPAK pierwszej stacji napełniania pojazdów wodorem.
Nagrodę odebrał Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski.

„Dziękuję w imieniu społeczności Konina za to, że nasze wysiłki w zakresie ekotransportu zostały zauważone. (…)  Z wielką nadzieją patrzymy na odnowę taboru komunikacji miejskiej, gdyż zamieniamy stare silniki diesla na transport niskoemisyjny, hybrydowy, ale z naciskiem raczej na elektryczny bądź też wodorowy. W pierwszym półroczu przyszłego roku Konin będzie pierwszym miastem w Polsce, w którego taborze będzie jeździł autobus wodorowy. W Koninie będzie również produkowany przez ZEPAK, w elektrowni Konin, zielony wodór. Kładziemy nacisk na rozwój systemu roweru miejskiego. Są hulajnogi i skutery elektryczne. To wszystko powoduje, że nasz transport staje się coraz bardziej ekologiczny.”

Oprócz dyplomu i pamiątkowej statuetki miasto otrzymało też nagrodę specjalną od Renault – wyjazd do Paryża na warsztaty z elektromobilności, samochód elektryczny do jazdy testowej, voucher na bezpłatny audyt energetyczny dla wybranej przez miasto wspólnoty mieszkaniowej.

Celem konkursu Eco-Miasto jest nagrodzenie i promocja najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój polskich jednostek samorządu terytorialnego. Wyodrębniono pięć kategorii: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, zieleń miejska, mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna. Zgłoszenia miast oceniało jury powołane przez Ambasadę Francji w Polsce, w skład którego wchodzili eksperci z każdej z wymienionych kategorii.

Organizatorem konkursu jest Ambasada Francji w Polsce przy udziale partnerów.

 

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.