Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Konin stawia na ekologię.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przyznał Miastu Konin dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „W Koninie stawiamy na ekologię - wspieranie edukacji ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 w Koninie - zakup pomocy dydaktycznych”.

Projekt ma cel edukacyjny i jako edukacja ekologiczna jest zadaniem własnym gminy. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów szkół, w których realizowane będzie przedsięwzięcie. Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 15 i 10 w Koninie w pomoce dydaktyczne służące bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska lub przyrody, w tym w pomoce dydaktyczne do przeprowadzania lekcji na świeżym powietrzu tj. ławostoły drewniane i dwustronne tablice edukacyjne o tematyce ekologicznej oraz dydaktyczny zestaw meteorologiczny.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 60 000,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu wynosi 42 000,00 zł. Termin realizacji zadania określony został do dnia 30.11.2021 roku.

 

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.