Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Konin ubiega się o Fundusze Norweskie.

Konin ubiega się o Fundusze Norweskie.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie, 29 października 2020 r., miasto złożyło dokument opracowany
w ramach programu "Rozwój Lokalny".

Program „Rozwój lokalny” skierowany jest do miast poprzemysłowych zmagających się z problemami społecznymi, z większym niż w przypadku innych miast bezrobociem, z przeformułowaniem funkcji miasta z tej, jaka była dotąd na taką, jaka ma być w przyszłości. Spośród około 50 miast, które tak jak Konin zakwalifikowane zostały do drugiego etapu programu, dofinansowanie otrzyma jedynie 15 z nich. Dla Konina oznaczałoby to z Funduszy Norweskich ponad 40 milionów złotych.

Katarzyna Rejniak, zastępca kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie:
"Przez 10 miesięcy pracowało przy nim kilkadziesiąt osób. Odbyliśmy prawie 50 spotkań bezpośrednich oraz online z udziałem
ekspertów ze Związku Miast Polskich. Finalny dokument zawiera przeszło 1000 stron opracowanego materiału. Opisaliśmy 114 przedsięwzięć, które mogą być zrealizowane w mieście".

Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina ds. Społecznych:
" Chcemy pozyskać pieniądze na działania społeczne, np. w obszarze rewitalizacji miasta czy na projekty , które uruchomią jego
dalszy rozwój. Jeśli się uda, to na pewno będzie to duży bodziec rozwojowy dla naszego samorządu."

Partnerami Miasta w tym projekcie są: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Do oceny i konsultacji wszystkich zebranych dokumentów i przygotowanych projektów prezydent Konina powołał Radę Rozwoju.

 

 

 

 

źródło/zdj.Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.