Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Konin wprowadzi opłatę deszczową.

Konin wprowadzi opłatę deszczową.

Decyzję o wprowadzeniu opłaty deszczowej, podjęli 25 listopada 2020 r. na sesji konińscy radni przy 12 głosach „za” i 11 przeciwnych.

Wraz z opłatami wprowadzony zostanie system ulg, a także dotacji. To oznacza, że na budowę zbiorników retencyjnych można będzie otrzymać od miasta wsparcie od 2 do 14 tys. złotych.

Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Konina:
"Zamiast oddawać wodę do Warty i płacić za to Wodom Polskim wysokie stawki z budżetu, można ją ponowie wykorzystać. Mamy przykład MZGOK, który nie zapłaci ani złotówki, bo działa  w obiegu zamkniętym: gromadzi wodę w zbiornikach przeciwpożarowych, wykorzystuje ją w celach przemysłowych."

Mieszkańcy, przedsiębiorcy w drugiej połowie przyszłego roku płacić będą 1,61 złotych netto rocznie za m3 wód opadowych i roztopowych odprowadzonych do systemu kanalizacji deszczowej. Od stycznia 2022 stawka ta wynosić będzie 5,32 złotych netto. Opłata będzie pobierana od wszystkich podmiotów odprowadzających wodę do kanalizacji deszczowej. Stawki mogą być pomniejszone w dwóch sytuacjach: kiedy na danej nieruchomości jest urządzenie zatrzymujące wodę bądź w przypadku istnienia powierzchni
biologicznie czynnej, którą jest trawnik.

Dotacja to wsparcie dla tych, którzy zechcą wybudować zbiorniki na wodę. Jej wysokość może wynosić: 2 tysiące w przypadku
zbiornika naziemnego, w przypadku urządzenia podziemnego: 6,10 lub 14 tysięcy złotych w zależności od wielkości.

Opłaty będą obowiązywały od 1 lipca 2021 roku.

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.