Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Konin z dofinansowaniem z programu RFRD.

Konin z dofinansowaniem z programu RFRD.

Miasto Konin otrzymało dofinansowanie z z programu "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych"

Do Wojewody Wielkopolskiego złożonych zostało pięć wniosków o dofinansowanie z RFRD. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Zadania obejmują:

- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Aleje 1 Maja - Traugutta - Broniewskiego
- budowę nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)
- przebudowę ul. Aleje 1 Maja w Koninie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (skrzyżowanie ul. plac Górnika i Alei 1 Maja)
- przebudowę ul. Aleje 1 Maja w Koninie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (skrzyżowanie ul. Aleje 1 Maja z Aleje 1 Maja odgałęzienie - MPEC)
- przebudowę ul. Aleje 1 Maja w Koninie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (skrzyżowanie ul. Aleje 1 Maja z Powstańców Wielkopolskich)

Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy beneficjentów programu i podpisaniu stosownych umów dotyczących przyznanych środków.

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.