Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Koniński amfiteatr będzie odnowiony.

Miasto Konin przystąpiło do opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę konińskiego amfiteatru.

Koniński Dom Kultury rozstrzygnął niedawno przetarg na wykonawcę dokumentacji. Zajmie się tym Autorska Pracownia Architektoniczna Jacka Bułata z Poznania. Koszt prac to 910 tysięcy złotych. Pieniądze w całości pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski:
„Koniński amfiteatr to historia miasta i jedna z bardziej charakterystycznych budowli. To są wspomnienia i sentymenty mieszkańców, ale nie tylko, bo to obiekt na trwałe związany z wieloma wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przez nasze miasto od dziesięcioleci”.
„Zaczynamy od dokumentacji. Chcemy ten proces modernizacji rozszerzyć na kilka lat i sięgać po wszelkie możliwe środki pozwalające na  wykonanie prac w amfiteatrze”.

W amfiteatrze odbywały się kiedyś wielkie plenerowe wydarzenia, takie jak: Derby Kabaretowo-Estradowe, Juwenalia, Dni Konina oraz wielkie święto miasta - koncert galowy Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i  Tańca. W ostatnim czasie, ze względu na zły stan techniczny, koncert galowy został przeniesiony na koniński rynek.

KDK w Koninie:
„Pracownia architektoniczna zadanie wykona w trzech etapach. Pierwszy to  opracowanie dwóch wariantów koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej i funkcjonalnej oraz wizualizacji. Drugi obejmie opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Natomiast w trzecim etapie nastąpi uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę”.

Władze miasta szacują koszt przebudowy amfiteatru na kilkadziesiąt milionów złotych.

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.