Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Koniński Budżet Obywatelski 2021.

Koniński Budżet Obywatelski 2021.

Jutro rozpocznie się głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach Konińskiego  Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy zgłosili 94 wnioski do edycji na 2021 rok. Do głosowania
zakwalifikowały się 73 wnioski: w ramach zadań małych (wartość do 99 999,99 zł) - 51 oraz 22 wnioski z grupy zadań dużych
(wartość wniosku od 100.000 zł do 1 000 000 zł).

Osoby chętne mogą głosować na 3 wnioski duże i 3 wnioski małe. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Konina (nie jest brany pod uwagę wiek i zameldowanie).
Instrukcję głosowania i bezpośredni przycisk do oddania głosu znajduje się na stronie www.konin.pl oraz www.kbo.konin.pl
Głosowanie internetowe potrwa od 1 do 20 września 2020 roku do godziny 16:00.

Dla osób, które nie mają dostępu do internetu, przygotowano lokale wyborcze, w których będzie można oddać głos w dniu 20 września w godzinach 9:00 - 16:00.
Wykaz Lokalnych Punktów Wyborczych:

- Nr 1 Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1 i 3,
- Nr 2 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, ul. Dworcowa 13,
- Nr 3  Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie, ul. Fikusowa 8,
- Nr 4 Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie, ul. Łężyńska 9,
- Nr 5 Szkoła Podstawowa nr 8 w Koninie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24.

Bezpośrednio przed głosowaniem należy:
- okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz nr PESEL,
- w przypadku osób do 18. roku zameldowanych na pobyt stały w Koninie mogą to być: legitymacja szkolna, dowód osobisty lub
paszport,

- w przypadku osób do 18. roku nieposiadających zameldowania na pobyt stały w Koninie mogą to być: legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport oraz nr PESEL.

Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dokumentu ze zdjęciem i wprowadza PESEL do bazy danych.

Komentarze są wyłączone.