Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Koniński Program Inwestycji Osiedlowych.

Koniński Program Inwestycji Osiedlowych.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski zapowiada w 2022 roku realizację I etapu Programu Inwestycji Osiedlowych.

I etap Programu Inwestycji Osiedlowych zakłada 12 zadań na kwotę ponad 3,3 miliona złotych.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski:
„Prowadząc wiele rozmów z radnymi, z mieszkańcami oraz z moimi pracownikami doszedłem do wniosku, że nadszedł czas małych inwestycji. Takich, które będziemy realizować w Państwa najbliższym otoczeniu,  w zasadzie pod oknami Państwa mieszkań, domów, miejsc pracy. To chodniki, ulice osiedlowe, skwery, place zabaw, mała infrastruktura miejska - np. ławeczki, czy też tak ważne dla nas wszystkich oświetlenie uliczne. Postanowiłem zatem, że uruchomimy Program Inwestycji Osiedlowych – pierwszą tego typu inicjatywę w Koninie będącą odpowiedzią na Państwa pisma i wnioski w zakresie najbliższej infrastruktury. Program ten to inicjatywa wieloletnia, która będzie realizowana w kilku etapach”.
„W połowie listopada przedstawiłem radnym Rady Miasta Konina projekt budżetu na rok 2022. Jest to projekt, w którym staraliśmy się pogodzić galopujące w górę wydatki bieżące z utrzymaniem odpowiedniego poziomu wydatków inwestycyjnych, co pozwoli na dalszy rozwój miasta. Wielkie inwestycje, takie jak wiadukt Paderewskiego/Wyzwolenia czy nowy przebieg ul. Kleczewskiej były potrzebne i zostały wykonane. Dziś czas zadbać o nasze najbliższe otoczenie”.

Planowane zadania zostały zapisane w projekcie budżetu na 2022 rok. To przebudowa ulic w zakresie nakładki bitumicznej: Boczna (180 tys.), Marii Skłodowskiej-Curie (650 tys.), Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa (200 tys.), Grójeckiej – nad rzeką (150 tys.), a także przebudowa ul. Flisackiej w zakresie nakładki bitumicznej oraz przebudowy i budowy chodników (600 tys.) i realizowane już prace na Gimnastycznej, gdzie dodatkowo będzie oświetlenie i odwodnienie (548,5 tys.). W zakres Programu Inwestycji Osiedlowych wchodzą też: budowa oświetlenia w Parku Ojców oraz doświetlenie siłowni przy ul. Wyspiańskiego (75 tys.), oświetlenie w rejonie ul. Grójeckiej 126 (75 tys.), a także w rejonie ulic: Niemieckiej, Szwedzkiej, Ukraińskiej, Angielskiej, Francuskiej (340 tys.), rozpoczęta już realizacja oświetlenia na ul. Zakole 5 (60 tys.). W ramach Programu powstać też mają parki kieszonkowe przy ul. Sybiraków 2-4, Kleczewskiej 10, Zakole 1-3, Sosnowej 5 (330 tys.). Za 100 tys. zł została już wyremontowana nawierzchnia odgałęzienia ul. Kleczewskiej w kierunku ul. Kleczewskiej 40. 

 

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.