Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Koninie.

Obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Koninie.

Na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Kolskiej w Koninie, w dniu 1 września odbyły się obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP.

W uroczystościach przy mogile mieszkańców Konina poległych w czasie bombardowania miasta na początku września 1939 roku wzięli udział: reprezentanci Wojska Polskiego, kombatanci, harcerze, ułani, parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, firm i zakładów pracy, duchowieństwa i szkół.
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Konina oraz przewodniczącego Miejskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, na
uroczystość przybyli: gen. bryg. dr inż. pilot Krzysztof Cur - dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, płk. dr inż.
pilot Krzysztof Szymaniec - dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz ks. ppłk Tadeusz Jelinek - kapelan
ekumeniczny Wojska Polskiego.

Piotr Rybczyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina,oraz kierownik konińskiego oddziału Archiwum Państwowego w Koninie,
opowiadał o bombardowaniu Konina w pierwszych dniach II wojny światowej. Kpt. Krzysztof Łętowski ze Związku Inwalidów Wojennych, odczytał przesłanie do świata.

"To dzisiaj oddajemy hołd obrońcom ojczyzny i wspominamy tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew. Mija 81 lat od
pamiętnego 1 września 1939 roku, kiedy wraz z napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Zginęło w niej 55 milionów ludzi, w tym ok. 6 milionów Polaków. Tamten czas to zbrodnie ludobójstwa, piekło holocaustu, bolesna przeszłość wciąż pozostaje ostrzeżeniem dla współczesności".

Kazimierz Samulczyk z MRKiOR oraz harcerze wypuścili w niebo białe gołębie, które symbolizują pokój.
Na mogile mieszkańców Konina poległych w czasie bombardowania miasta na początku września 1939 roku, w imieniu
mieszkańców, kwiaty złożyli: Prezydent Konina Piotr Korytkowski, przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz Wojdyński oraz radni
i duchowieństwo.

Na mogile żołnierzy poległych w latach 1918-1945 kwiaty złożył zastępca prezydenta Konina ds. społecznych Witold Nowak, w towarzystwie harcerzy i radnych. Zastępca prezydenta Konina ds. gospodarczych Paweł Adamów, także z harcerzami i radnymi, położył wiązankę na grobie konińskiego obrońcy Westerplatte Piotra Barańskiego.

Warty honorowe pełnili żołnierze Wojska Polskiego z Powidza oraz konińscy harcerze. W uroczystościach uczestniczyły poczty
sztandarowe konińskich ułanów i Zespołu Szkół im. M. Kopernika oraz orkiestra dęta ZE PAK SA KWB Konin.

 

zdj.konin.pl

Komentarze są wyłączone.