Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Trwa nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Koła Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać się samodzielnie poprzez przesłanie krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego jego działalność – na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 lutego 2022 r.

 

 

powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.