Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej.

Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej.

W Starostwie Powiatowym w Koninie 14 września br. odbyło się Posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej.

Paweł Szczepankiewicz, przewodniczący konwentu, wójt gminy Wierzbinek, do udziału w spotkaniu zaprosił: Wiceministra Aktywów Państwowych Janusza Kowalskiego, przedstawicieli Zarządów ZE PAK S.A. i PAK Górnictwo S.A., radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, samorządowców, posłów, przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Konińskiej Izby Gospodarczej.
Na spotkaniu omówiono zmiany gospodarcze jakie czekają nasz region. Wiceminister Kowalski wspomniał o wysokich opłatach za emisję CO2, co jest ściśle związane z brakiem stabilności na rynku cen energii elektrycznej. Zapewnił również, że rząd będzie wspierał transformację gospodarczą idącą w kierunku energetyki niskoemisyjnej, z wykorzystaniem środków krajowych, jak i pochodzących
z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Na spotkaniu dyskutowano również o sprawach lokalnych, szczególnie poruszano temat kopalń. Wójtowie i burmistrzowie omówili kwestię uregulowania gruntów pokopalnianych. Zwrócili też uwagę na problemy z przekazywaniem ich samorządom, które mogłyby przeznaczyć je na tereny inwestycyjne. Poruszono problem osłon socjalnych dla osób zwalnianych z górnictwa oraz kontynuacji
wydobycia węgla w obecnie funkcjonujących odkrywkach i uruchamiania nowych.

 

 

źródło/zdj.powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.