Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Kopalnia wyremontowała drogę.

Kopalnia wyremontowała drogę.

PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin SA i gmina Kazimierz Biskupi prawie rok negocjowały na temat uregulowania stanu prawnego obiektów drogowych które są własnością spółki, a leżą w granicach administracyjnych gminy.

2 lipca 2020 r. doszło do odebrania jednej z wyremontowanych dróg, czyli Nieświastów – Komorowo. Wcześniejsze rozmowy
doprowadziły do ustaleń, że PAK KWB pokryje w całości remont tej drogi. Koszt poniesionej inwestycji to 359 160 złotych. Na odcinku 800 metrów została poszerzona istniejąca droga z 4 metrów do 5,5 metra. Dodatkowo zrobiono nową nawierzchnię jezdni z betonu
asfaltowego.

Otrzymano nieodpłatnie od kopalni na rzecz gminy obiekty drogowe takie jak: Nieświastów – Kazimierz Biurowiec, drogę
w miejscowości Stefanowo i drogę w miejscowości Skiby oraz uregulowano ich stan prawny. Wartość wszystkich przejętych
nieruchomości wraz z nakładami rzeczowymi wynosi 8 863 035 złotych. Gmina przejęła od kopalni nieruchomości gruntowe
o powierzchni 23,13 ha (w tym między innymi 13 ha przy zbiorniku końcowym O/Jóźwin) o wartości 827 606 złotych.

Na uroczystości oddania drogi, PAK KWB Konin SA reprezentowali: prezes zarządu - Paweł Markowski, dyrektor Departamentu Obsługi Władz Spółki - Dariusz Szymczak, prezes PAK Górnictwo - Zbigniew Bryja oraz dyrektor Departamentu Inwestycji - Karol Sobczak.

Gmina Kazimierz Biskupi prowadzi rozmowy ze Skarbem Państwa. Władze gminy chcą przejąć kolejne drogi: Tokarki – Bochlewo, Tokarki – Dębówka, ul. Lotnicza w Kazimierzu Biskupim, droga w miejscowości Jóźwin. Są rówbnież negocjacje z Lasami Państwowymi dotyczące przejęcia ul. Szkolnej we Władzimirowie - na wysokości rezerwatu Sokółki oraz drogi do Bieniszewa.
Wójt gminy, Grzegorz Maciejewski: "Chcemy doprowadzić do sytuacji, gdy wszystkie drogi na terenie gminy będą naszą własnością."

 

 

zdj.kazimierz-biskupi.pl

Komentarze są wyłączone.