Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Nowe zasady bezpieczeństwa dla strefy żółtej.

Nowe zasady bezpieczeństwa dla strefy żółtej.

W związku z bardzo dynamicznym przyrostem zachorowań na COVID-19, Ministerstwo Zdrowia wprowadza od soboty 11 października w całej Polsce strefę żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

Obowiązek zakrywania nosa i ust:
Obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką ochronną, oprócz pomieszczeń zamkniętych - w sklepie, autobusie, urzędzie, będzie
obowiązywał także na otwartej przestrzeni. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Nowe zasady w lokalach gastronomicznych:
W strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte od 6:00 do 22:00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. Również w całym kraju w lokalach
gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Mniej gości na imprezach okolicznościowych:
Obowiązuje limit osób, które mogą brać udział w imprezach okolicznościowych. W strefie czerwonej – 50 osób, w pozostałych
powiatach - 75 osób. Ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym okresem dostosowawczym - 17 października.

Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach:
W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności.
W strefie żółtej w przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób -
jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

Zgromadzenia:
Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

Większa rola lekarzy POZ:
Zwiększona zostaje rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem. Po zmianach, lekarze będą mogli:
- kierować pacjenta do izolacji domowej,
- kierować pacjenta do izolatorium.
Zniesiony zostaje obowiązek spełnienia 4 kryteriów do testu na COVID-19 podczas teleporady.

SMS przypomni o wprowadzeniu strefy czerwonej:
Od piątku – 9 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało wiadomości SMS do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej.
W wiadomości SMS będzie link do dedykowanej zakładki na stronie www.gov.pl/koronawirus. Dzięki temu szybko będzie można sprawdzić jakie obostrzenia będą obowiązywać.

Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe:
Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczy się tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Po zainstalowaniu aplikacji, telefon będzie monitorował otoczenie w poszukiwaniu innych telefonów (ale nie osób), na których także zainstalowana jest ta aplikacja. W tym czasie STOP COVID – ProteGO Safe analizuje długość (czas) i odległość kontaktu. Zapamiętuje tylko te kontakty, które trwały powyżej 15 minut, w odległości mniejszej niż 2 m. Jeśli któraś z tych osób, z którą miałeś dłuższy kontakt, zachoruje na koronawirusa – dostaniesz odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami, co w tej sytuacji zrobić.
Co ważne – w powiadomieniu nie znajdziesz informacji, kto zachorował oraz kiedy i gdzie miałeś kontakt z tą osobą.

Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa:
- stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń,
- zakrywaj usta i nos,
- często myj i dezynfekuj ręce,
- zachowuj bezpieczną odległość od innych osób,
- unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
- zainstaluj na swoim telefonie aplikację STOP COVID – ProteGO Safe.

 

 

 

 

 

 

źródło: Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.