Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Koronawirus. Przedszkole nr 4 „Biały Konik” zawiesiło działalność.

Koronawirus. Przedszkole nr 4 „Biały Konik” zawiesiło działalność.

W związku z pandemią koronawirusa, dyrektor Przedszkola nr 4 "Biały Konik" w Koninie Mariola Wasielewska, podjęła decyzję
o czasowym wstrzymaniu zajęć w placówce.

Mariola Wasielewska, dyrektor Przedszkola nr 4:
" Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, po uzyskaniu w dniu 13.11.2020 r. zgody organu prowadzącego, zawieszam wszystkie zajęcia w przedszkolu dla wszystkich grup przedszkolnych (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) na okres od 16.11.2020 r. do 27.11.2020 r. włącznie. 2. W związku z zawieszeniem wszystkich zajęć, ogranicza się w całości funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenia dotyczą wszystkich grup (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII). Oddziały, w których zajęcia zostały zawieszone będą
realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość."

" Informuję, iż specjaliści przedszkola i nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie rozwiązywania
problemów wychowawczych i edukacyjnych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań proszę w pierwszej
kolejności korzystać z informacji na stronie www przedszkola www.p4konin.wikom.pl .
W razie wątpliwości w sprawach organizacyjnych proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem pod numerem tel. 514 399 658.
W innych sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola, proszę o kontakt pod numerem tel. 63 244 23 30.
W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami lub specjalistami. Przesyłam Państwu i dzieciom serdeczne pozdrowienia i życzę przede wszystkim zdrowia. Jestem pełna nadziei, że niebawem znów się spotkamy."

 

 

 

 

źródło:p4konin.wikom.pl

 

Komentarze są wyłączone.