Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

“Kości i stawy też rolnika sprawy”.

Urząd Miejski w Golinie informuje o kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Kości i stawy też rolnika sprawy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje kampanię prewencyjną dla rolników. Tym razem KRUS podpowiada jak dbać o kości i stawy w czasie wykonywania prac w gospodarstwie. Jest to apel o zwrócenie uwagi na przyczyny chorób
i urazów układu mięśniowo-szkieletowego.

"Długotrwałe przeciążenia organizmu mogą dać o sobie znać nawet po kilku latach jako wynik sumy mikrourazów.
Nasilenie dolegliwości bólowych może prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie, a nawet być
przyczyną wypadku przy pracy rolniczej! "

Jak dbać o kości i stawy? Oto kilka cennych wskazówek:
- należy: stosować właściwą technikę podnoszenia i przenoszenia według zasady: podnoś ładunki oburącz
- ograniczyć do minimum ręczne prace transportowe, korzystać z narzędzi pomocniczych (wózków, taczek, krążków linowych,
transporterów itp.)

- stosować przerwy w pracy w celu odciążenia mięśni przez odpoczynek lub zmianę rodzaju wykonywanej pracy
- dostosować tempo pracy do swoich możliwości i predyspozycji
- kontrolować stan zdrowia – przynajmniej raz w roku udać się do lekarza pierwszego kontaktu, zadbać o systematyczną aktywność ruchową
- korzystać z bezpiecznych drabin przy pracach na wysokości, stosować zabezpieczenia przed upadkiem (szelki bezpieczeństwa
z linką – przy pracach na wysokości powyżej 2m)

- przy wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, maszyn i przyczep korzystać z drabinek, podestów, uchwytów zamontowanych
fabrycznie.

Choroby układu ruchu zaliczane są do chorób społecznych. Stąd też wynika kampania prewencyjna KRUS-u "Kości i stawy też rolnika sprawy”.

 

 

 

Fot.golina.pl

Komentarze są wyłączone.