Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje dla dzieci mieszkających na wsi kurs e-learningowy.

Mając na uwadze liczne wypadki z udziałem dzieci zdarzające się na terenach wiejskich najczęściej w okresie wakacji, KRUS
w ramach prewencji organizuje e-learningowy kurs dla dzieci. Jego celem jest przekazanie najmłodszym w sposób jasny i obrazowy najważniejszych zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą wziąć dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS w wieku 6-14 lat, uczęszczające do szkoły podstawowej.
Kurs znajduje się na stronie https://prewencja.krus.gov.pl. Aby zgłosić uczestnictwo dziecka, należy wysłać formularz zgłoszeniowy wraz z Certyfikatem potwierdzającym ukończenie kursu, na adres: hulajnoga@krus.gov.pl. W tytule maila należy wpisać: Kurs e-learningowy dla dzieci – (imię i nazwisko dziecka).
Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 30 września 2020 r. o godzinie 24.00.
Nagrodą za udział w konkurskie jest hulajnoga. Otrzyma ją 100 wybranych drogą losowania dzieci. Losowanie odbędzie się w dniu 9 października 2020 r. w Centrali Kasy.

Komentarze są wyłączone.