Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Likwidacja Zespołu Szkół Technicznych.

Likwidacja Zespołu Szkół Technicznych.

Władze miasta podjęły decyzję o likwidacji Zespołu Szkół  Technicznych w Koninie. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta radni przegłosowali ten projekt.

Decyzja radnych przesądziła o losie Zespołu Szkół  Technicznych. Konińscy radni opowiedzieli się ”za”. Oznacza to rozpoczęcie procedury likwidacji,  a potem włączenia technikum i szkoły branżowej ZST do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zastępca Prezydenta, Witold Nowak uzasadnia decyzję analizą stanu organizacyjnego szkoły. Wzięto pod uwagę malejącą liczbę uczniów – w roku szkolny 2016/201 to 7310 uczniów w 11 oddziałach, rok szkolny 2020/2021, tylko 260 uczniów w 10 oddziałach. Ponadto szkoła ma niską zdawalność na egzaminach maturalnych. Istnieje również konieczność wprowadzenia oszczędności w oświacie. Witold Nowak zwrócił uwagę na spadającą subwencję oświatową - 57%, która jest najniższa od 19 lat.
Wydatki na oświatę w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano w wysokości ponad 211 milionów złotych - o 14 milionów więcej niż w roku 2020.

Witold Nowak: „Dla uczniów i rodziców niewiele się zmieni. Nauka będzie się odbywała w tym samym budynku przy ul. W. Sztarka, w miarę możliwości uczniowie będą spotykać się z tymi samymi nauczycielami”.

Za reorganizacją w oświacie było  14 radnych, przeciwko było 9.

 

 

 

Komentarze są wyłączone.