Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Małe Granty w Koninie.

Małe Granty w Koninie.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie informuje, że istnieje możliwość sfinansowania lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ze środków budżetu Miasta Konina.

Obszary wsparcia wraz z przewidywaną kwotą na zadanie:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina – 55 000 złotych
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami – 15 000 złotych
2. Turystyka i krajoznawstwo:
- upowszechniania krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina – 10 000 złotych

Termin realizacji zadań od 1 czerwca  2021roku. Oferty należy złożyć przez eNGO https://konin.engo.org.pl (załącznik: Statut – wyłącznie w wersji elektronicznej), a następnie wydrukowaną i podpisaną ofertę przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin, w zamkniętej kopercie z napisem: Małe Granty, Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych ,,do rąk własnych”.

Dodatkowe informacje:
Andrzej Łącki, tel. 63 2401164, email:
andrzej.lacki@konin.um.gov.pl

Zbigniew Iciaszek, tel. 63 2401341, email: zbigniew.iciaszek@konin.um.gov.pl.

 

 

 

 

 

źródło:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.