Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Masz Głos 2021.

Akcja Masz Głos to program Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Właśnie ruszył nabór do tegorocznej akcji.

Akcja Masz Głos pomaga nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin. Zgłaszane projekty mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd.

W tym roku akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

Formularz zgłoszeniowy (do 8 marca): www.maszglos.pl 

 

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.