Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Matury 2020.

Matury 2020.

Zgodnie z ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej, tegoroczne matury rozpoczęły się 8 czerwca i trwać będą do 29 czerwca.
W tym roku w Koninie do egzaminu dojrzałości przystępuje około 1130 uczniów z ośmiu szkół publicznych. Uczniowie szkół
niepublicznych to grupa około 40 maturzystów. 745 osób to uczniowie liceów natomiast 423 – techników.

Tegoroczne matury odbywają się z miesięcznym opóźnieniem. Spowodowane jest to pandemią koronawirusa. Z tego względu w trakcie egzaminów obowiązują szczególne środki bezpieczeństwa.
Uczniowie muszą wchodzić do szkół różnymi wejściami, aby jak najmniej osób miało za sobą kontakt. Obowiązuje zakrywanie nosa
i ust oraz dezynfekcja rąk Ławki muszą być ustawione w bezpiecznej odległości – minimum 1,5 metra. Uczniom nie wolno gromadzić się przed budynkiem szkoły.

Poniedziałek 8.06  godz. 9.00 język polski poziom podstawowy
                                  godz. 14.00 poziom rozszerzony
Wtorek 9.06: matematyka - poziom podstawowy oraz dla chętnych: język łaciński i kultura antyczna.
Środa 10.06: język angielski - poziom podstawowy i rozszerzony.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, matury ustne zostały odwołane.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!

Komentarze są wyłączone.