Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Matury i egzaminy zawodowe w powiecie konińskim.

Rozpoczęły się matury i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W powiecie konińskim do egzaminów maturalnych przystąpi 178 uprawnionych uczniów.

Tegoroczne matury i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, będą odbywać się w specjalnym reżimie sanitarnym. Wszystkie szkoły prowadzone przez powiat potwierdziły, że są przygotowanie do ich przeprowadzenia.

W maju 2021 r. do egzaminów maturalnych przystąpi 178 uprawnionych:
- w Zespole Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie - 78 uczniów
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie – 57 uczniów
-  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie – 43 uczniów

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdawać będzie:
- 101 uczniów: 19 w ZSOiT w Kleczewie,
- 21 w ZSOiT w Sompolnie
- 61 w ZSEU w Żychlinie

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale, poza egzaminami zawodowymi, do których przystąpią 2 osoby, odbędzie się test ósmoklasisty dla 6 uczniów .

 

 

 

 

źródło:powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.