Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

MBP zaprasza do współpracy przy tworzeniu „Rocznika Wielkopolski Wschodniej”.

MBP zaprasza do współpracy przy tworzeniu „Rocznika Wielkopolski Wschodniej”.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Miasto Konin oraz Starostwo Powiatowe w Koninie zapraszają do współpracy przy tworzeniu "Rocznika Wielkopolski Wschodniej".

Rocznik obejmował będzie tematycznie Konin miasto na prawach powiatu, powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki. „Rocznik Wielkopolski Wschodniej” ukazywał się już pod takim tytułem od 1973 do 1976 roku. Wydane zostały wtedy cztery tomy rocznika, a ich redaktorem naukowym był Marian Szczepaniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Rocznik będzie miał charakter czasopisma interdyscyplinarnego i dotyczył będzie zagadnień historii regionu, życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Periodyk będzie kontynuacją ‘Rocznika Konińskiego’. Najważniejsza część tomu zawierać będzie artykuły i ewentualne krytyczne edycje materiałów źródłowych uzupełniane recenzjami, sylwetkami  osób. Będzie w nim również dział wydarzeń, w którym pojawią się krótkie sprawozdania z najważniejszych wydarzeń społecznych oraz kulturalnych, mających miejsce w danym roku.

Teksty do „Rocznika Wielkopolski Wschodniej „ przyjmowane będą do 31.08.2021 r. w wersji cyfrowej na adres e-mail:  sekretariat@mbp.konin.pl  i w wersji drukowanej na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin.

 

 

 

źródło:mbp.konin.pl

Komentarze są wyłączone.