Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Konin dostanie dofinansowanie w kwocie 30 milionów złotych.

Konin dostanie dofinansowanie w kwocie 30 milionów złotych.

Konin otrzyma dofinansowanie w kwocie 30 milionów złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa została podpisana 28.08.2020 r.

Prezydent Piotr Korytkowski i Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisali 28 sierpnia br., w Poznaniu umowę na
dofinansowanie budowy połączenia ulic  Paderewskiego z Wyzwolenia. Dofinansowanie w kwocie 30 milionów złotych pochodzi
z Funduszu Dróg Samorządowych. Od początku inwestycji miasto wnioskowało o kwotę 30 milionów złotych. Wielkopolski Urząd Wojewódzki przyznał 20 milionów złotych . Decyzję swą uzasadnił informacją, że wnioskowana kwota została zmniejszona do limitu dostępnych środków. W przypadku wystąpienia oszczędności może ulec zwiększeniu. I tak po zmianach
w budżecie Konin otrzymał pełną kwotę 30 milionów złotych.

Prezydent Konina, Piotr Korytkowski:
" Cieszę się, że obecne władze wojewódzkie doceniły wagę tego zadania i wsparły nas maksymalną możliwą kwotą 30 milionów
złotych".

To największa od 13 lat inwestycja drogowa w Koninie. Jej koszt to około 70 milionów złotych. Kwota dofinansowania dla Konina jest jedną z najwyższych uzyskanych przez samorządy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Wielkopolsce. Inwestycja
ostatecznie ma się zakończyć za rok, natomiast pod koniec 2020 będzie zapewniona przejezdność budowanych ulic.

 

żródło/fot.konin.pl

Komentarze są wyłączone.