Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Miasto Konin otrzymało grant w wysokości 900 tysięcy złotych.

Miasto Konin otrzymało grant w wysokości 900 tysięcy złotych.

W ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Miasto Konin otrzymało grant w łącznej kwocie 899.586,00 złotych.

Środki zostaną rozdysponowane na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Pogotowia Opiekuńczego w Koninie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie,  Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica, Środowiskowego Domu  Samopomocy „Razem”, Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez Stowarzyszenie „PROM” w Koninie.

 

 

 

Komentarze są wyłączone.