Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Miasto chce pomóc sprzedawcom kwiatów i zniczy.

Miasto chce pomóc sprzedawcom kwiatów i zniczy.

Na pomoc miasta mogą liczyć sprzedawcy kwiatów i zniczy, którzy mieli zgodę na handel przed konińskimi cmentarzami w związku z dniem Wszystkich Świętych.

Decyzją Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego, sprzedawcy mogą wnioskować o wydłużenie terminu zajęcia pasa drogowego lub placu w ramach opłaty za handel od 3 do 6 listopada br. albo wnioskować o zwrot wniesionych opłat za zajęcie pasa lub
placu.

Dotyczy to jedynie tych sprzedawców, którzy wcześniej wnieśli stosowne opłaty. Warunkiem skorzystania z oferty jest zgłoszenie
takiego wniosku odpowiedniemu administratorowi: Zarządowi Dróg Miejskich, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej bądź też Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie.

 

 

 

źródło/zdj.Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.