Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Miasto stara się o dofinansowanie remontu wiaduktu.

Miasto stara się o dofinansowanie remontu wiaduktu.

Miasto Konin stara się o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, przebudowy wiaduktu leżącego w ciągu ulicy Przemysłowej, będący fragmentem drogi krajowej nr 25.

Wiadukt nad linią kolejową został wybudowany w 1960 roku. Jest układem ramowym jednoprzęsłowym o schemacie statycznym z dwoma przęsłami skrajnymi.
Przebudowa w roku 1994 polegała na przedłużeniu wiaduktu o niezależne dodatkowe przęsło wolnopodparte nad ulicami. Jego łączna długość to 54,6 m.

Grzegorz Pająk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie:
„Obiekt nie spełnia odpowiedniej klasy nośności, dlatego też planowane jest jego wzmocnienie poprzez nadbudowę płyty nośnej ustroju, filarów, wbudowanie nowych urządzeń wyposażenia obiektu.”

Szacowany koszt przebudowy wynosi około 4 miliony złotych. Jeśli miasto otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa (1,8 miliona złotych) , prace będą mogły się rozpocząć w połowie tego roku.

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.