Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich – starosta Stanisław Bielik składa życzenia.

Dzisiaj, 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich to święto obchodzone 15 października od 2008 roku. Ustanowione zostało rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2007 w celu podkreślenia kluczowej roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich,
zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych oraz ich walki z ubóstwem na świecie. Święto trochę zapomniane, ale Starosta Koniński
pamięta o paniach z obszarów wiejskich i składa im życzenia:

"Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich składam wszystkim Paniom mieszkającym
na wsi serdeczne życzenia i słowa uznania za umiejętność łączenia pracy w gospodarstwach
z życiem rodzinnym, społecznym i politycznym.

Święto Kobiet Wiejskich niech będzie okazją do podziękowania Paniom za zaangażowanie
w rozwój Waszych lokalnych społeczności oraz serce otwarte na potrzeby rozwijania kobiecych pasji i aktywności w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i rodzinnego.

Niech każdy dzień przynosi Wam jak najwięcej powodów do uśmiechu i zadowolenia.

Stanisław Bielik
Starosta Koniński"

 

 

źródło:powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.