Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie odbiera śmieci z Turku.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie odbiera śmieci z Turku.

30 czerwca 2020 r. na sesji Rady Miasta w Turku, ustalono nową stawkę za wywóz odpadów komunalnych. Śmieci będą utylizowane w Koninie.

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Orli Staw” leżący 25 km od Turku, jest obecnie w trakcie modernizacji. To tam odpady
komunalne z Turku i okolicznych miejscowości były do tej pory utylizowane. Urząd Miejski w Turku ogłosił przetarg na wywóz
nieczystości na okres modernizacji "Orlego Stawu". Nie zgłosiła się wówczas żadna firma (sprawę opisywaliśmy w dniu 10.06 br "
Jest problem z wywozem śmieci.").

Z informacji Urzędu Miejskiego w Turku wynika że do zakończenia remontu ZUO „Orli Staw”, odpady komunalne z Turku będą
przywożone do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Niestety spowodowało to podwyżkę wywozu
nieczystości. Mieszkańcy Turku od 1 sierpnia będą płacić 25 złotych od osoby, a w przypadku odpadów niesegregowanych
– 50 złotych.

"Na cenę jaką za odpady płacą mieszkańcy, wpływa nie tylko koszt ich odwiezienia do Konina, ale także rosnący koszt utylizacji,
a nawet problemy z niektórymi frakcjami (coraz trudniej jest znaleźć odbiorcę plastiku i papieru, który za opłatą weźmie te odpady). Rosnące koszty gospodarowania odpadami, jakie wynikają z decyzji rządowych, na które samorząd nie ma wpływu, skutkują
podwyżką dla mieszkańców."

Komentarze są wyłączone.