Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Mieszkańcy chcą przejścia przez tory przy ul. Okólnej.

Mieszkańcy chcą przejścia przez tory przy ul. Okólnej.

Mieszkańcy Konina chcą przywrócenia przejścia dla pieszych przez tory biegnące w ciągu ulicy Okólnej. Prezydent Miasta Piotr Korytkowski zwrócił się do prezesa zarządu PKP PLK z pismem o rozważenie jego budowy.

Przejście przez tory przy ulicy Okólnej zostało zlikwidowane w wyniku remontu linii kolejowej E-20. Wywołało to niezadowolenie mieszkańców.

Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina:
„Po kilkumiesięcznym okresie użytkowania nowej trasy bardzo mocno wybrzmiała sprawa zlikwidowanego przejazdu na ulicy Okólnej i brak możliwości przekroczenia przez pieszych w tym miejscu przebudowanej linii kolejowej. Wyrażam obawy o to, czy w tym rejonie zapewniony jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa pieszych, którzy po zlikwidowaniu przejścia mogą przekraczać linię kolejową w miejscu niedozwolonym.”

Prezydent zwrócił również uwagę na to, że miasto zrealizowało leżące po jego stronie zobowiązania, czyli pokryło 2/3 kosztów budowy wiaduktu oraz finansuje budowę połączenia ulic Wyzwolenia z I. Paderewskiego.

„Oczywiście zawarte porozumienie nie przewidywało budowy w tym miejscu kładki lub tunelu. Jego intencją było przekierowanie ruchu pieszych na nowy wiadukt. W praktyce okazało się, że nie jest to do końca właściwe rozwiązanie. W związku z powyższym uprzejmie proszę o rozważenie możliwości budowy bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Okólnej, które umożliwi bezpieczne przemieszczanie się osób oraz w znaczny sposób ułatwi mieszkańcom ich codzienne funkcjonowanie.”

Pismo z prośbą o wsparcie budowy przejazdu przy ul. Okólnej prezydent przesłał też do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do konińskich parlamentarzystów.  

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.