Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Modernizacja stacji uzdatniania wody Węglew-Kraśnica zakończona.

Modernizacja stacji uzdatniania wody Węglew-Kraśnica zakończona.

Zamówienia na realizację inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody Węglew-Kraśnica udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym art 275 pkt. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00004155/01 z dnia 2021-01-29.

Wykonawcą została firma PRO-MET H. Kobusiński i współnicy Sp. J. z Koźmina Wielkopolskiego. Wartość całkowita wyniosła 2 862 581,06  zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł. Inwestycja przyczynia się do zapewnienia mieszkańcom ciągłości w dostawach wody  i zapewnienia odpowiedniego ciśnienia.

Zakres prac obejmował w szczególności:
-  rozbudowę i modernizację budynku stacji uzdatniania wody,
-  demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia,
-  zagospodarowanie terenu stacji uzdatniania wody,
-  wykonanie trzech zbiorników retencyjnych, izolowanych, zabezpieczonych antykorozyjnie posadowionych na płytach fundamentowych oraz demontaż dwóch istniejących zbiorników retencyjnych wraz z płytami fundamentowymi,
-  naprawę (odbudowę) odstojnika wód popłucznych oraz modernizacja przepompowni wód popłucznych,
- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, siły i gniazd wtykowych 230V, połączeń wyrównawczych, instalacji sterowniczej i AKPiA.
-  modernizację systemu uzdatniania wody na bazie istniejących ujęć wody wraz budynkiem technologicznym i obiektami towarzyszącymi,
-  wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan wraz z wymianą istniejącej armatury,
-  wykonanie ogrzewania i wentylacji,
-  wykonanie zewnętrznej sieci technologicznych wraz z armaturą,
-  montaż agregatu prądotwórczego,
-  rozruch technologiczny, próby eksploatacyjne oraz dokonanie przeszkoleń pracowników firmy zarządzającej obiektem,
- wykonanie i uzyskanie pozytywnych analiz fizyko-technicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej min. 2 analizy,
-  demontaż i montaż instalacji technologicznej wraz z urządzeniami pomiarowymi i armaturą, wprowadzenie automatyzacji procesów uzdatniania wody oraz monitoringu,
- wykonanie tymczasowego układu uzdatniania i zasilania wodociągu publicznego w wodę na czas rozbudowy i modernizacji SUW.

 

 

 

golina.pl

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.