Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Most „Bernardynka” w rozbiórce.

Most „Bernardynka” w rozbiórce.

Umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Konina o dofinansowanie remontu mostu w Bernardynce, została podpisana 9 listopada 2020 r.

Prace przy przebudowie mostu Bernardynka nad Kanałem Ślesińskim, płynnie postępują. Główna część płyty nośnej, między dwoma filarami, mostu „Bernardynka” została już rozebrana. Budowniczowie przy użyciu ciężkiego sprzętu usunęli konstrukcje, której fragmenty spadły na specjalne pontony, a później zostały wywiezione.
We wtorek 16 lutego kontynuowano prace przy zachodnim filarze. Beton kruszą olbrzymie hydrauliczne młoty udarowe. Sortowany jest beton oraz konstrukcje stalowe ukryte w niej.

W ramach inwestycji do przeprowadzenia są:
- rozbiórka istniejącej konstrukcji mostu drogowego i budowa nowej konstrukcji - most trzyprzęsłowy o długości 55,0 m
- remont istniejącego mostu nieczynnej linii kolejowej z przystosowaniem go do użytkowania jako ciąg pieszo- rowerowy
- przebudowa odcinków drogi na dojazdach do mostu
- budowa odwodnienia mostu
- budowa oświetlenia mostu
- budowa kanału technologicznego
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Prace rozpoczęły się w styczniu i mają się zakończyć we wrześniu tego roku. Pracownicy gdańskiej firmy Polwar przystąpili do demontażu elementów mostu nad kanałem. Przy użyciu ciężkiego sprzętu rozbierane są poszczególne jego fragmenty, a powstały gruz spada na specjalne pontony, które zostały ustawione pod mostem. Nic więc nie wpada do wody, a gruz wywożony jest na wskazane przez inwestora miejsce.

Wartość inwestycji to 6 209 610,68 złotych, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% - 3 725 766,41 złotych.

 

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.