Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Nabór wniosków na Kalendarz Imprez 2021.

Starostwo Powiatowe w Koninie rozpoczęło prace nad tworzeniem Kalendarza Imprez na 2021 r. w zakresie kultury i turystyki.

Składając wniosek, można ubiegać się o wsparcie wydarzenia poprzez ufundowanie nagród czy dofinansowanie jego organizacji.

Wnioskodawcami mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, muzea itp.
- stowarzyszenia (organizacje mogą otrzymać dofinansowanie w ramach kalendarza imprez jedynie na dofinasowanie zakupu nagród w konkursach. O wsparcie finansowe na organizacje wydarzeń z zakresu kultury mogą ubiegać się w ramach otwartych konkursów ofert lub tzw. „krótkiej ścieżki”).

Zgłaszając wydarzenie należy kierować się przede wszystkim jego ponadlokalnym  (ponadgminnym) charakterem oraz znaczeniem dla promocji powiatu, a także możliwościami organizacyjnymi i finansowymi wnioskodawcy.

Rozliczenie przyznanego wsparcia możliwe będzie tylko na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych wraz z formularzem informacji z organizacji przedsięwzięcia.

Druk wniosku oraz wzory dokumentów rozliczających otrzymane wsparcie : > Tworzymy Kalendarz Imprez.

Wnioski należy składać do 12 lutego 2021 r. na załączonym druku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie (Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin) lub przesłać pocztą z dopiskiem: Kalendarz Imprez na 2021 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Promocji:
Ewelina Rapeła 63 240 32 77
Sylwia Kudła 63 240 33 13

 

 

 

źródło:powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.