Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Nabór wniosków na Kalendarz Imprez 2022.

Starostwo Powiatowe w Koninie rozpoczęło prace nad tworzeniem Kalendarza Imprez na 2022 r. w zakresie kultury i turystyki.

Można ubiegać się o wsparcie wydarzenia poprzez ufundowanie nagród czy dofinansowanie organizacji wydarzenia.
Wnioskodawcami mogą być:
1. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, muzea itp.
2. organizacje pozarządowe, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach kalendarza imprez mogą jedynie dofinansować zakup nagród w konkursach. O wsparcie na organizacje wydarzeń z zakresu kultury mogą ubiegać się w ramach otwartych konkursów ofert lub tzw. „krótkiej ścieżki”

Zgłaszając wydarzenie należy kierować się przede wszystkim jego ponadlokalnym  (ponadgminnym) charakterem oraz znaczeniem dla promocji powiatu, a także możliwościami organizacyjnymi i finansowymi wnioskodawcy.
W sprawie dofinansowania wydarzeń z zakresu sportu należy kontaktować się z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych.

Wnioski należy składać do 28  stycznia 2022 r. na załączonym druku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie (Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin) lub przesłać pocztą z dopiskiem: Kalendarz Imprez na 2022 r.
Z uwagi na sytuację epidemiczną, powodującą trudności z zaplanowaniem niektórych przedsięwzięć wnioski będą przyjmowane także po tym terminie, jednakże do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Rozliczenie przyznanego wsparcia możliwe będzie tylko na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych wraz z formularzem informacji z organizacji przedsięwzięcia oraz potwierdzeniem odbioru nagród (wzory zostaną przekazane podmiotom, które otrzymają wsparcie finansowe).

Wydział Rozwoju i Promocji:
Ewelina Rapeła 63 240 32 77
Sylwia Kudła 63 240 33 13

Wniosek i wzory dokumentów: www.powiat.konin.pl (w zakładce  Dla mieszkańców -> Tworzymy Kalendarz Imprez)

 

 

powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.