Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

“Nasz pomysł na ochronę środowiska”- konkurs.

Do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko, zaprasza Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia otaczającego nas środowiska.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem VI edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły kalendarza na rok 2022 propagującego zachowania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego.

1.Format kalendarza A3 (297 mm x 420 mm ) – pionowo,
2.Kalendarz powinien zawierać stronę tytułową,
3.Ilość stron kalendarza: 13 stron,
4.Każda strona musi zawierać kalendarium o wymiarach minimalnych 297 mm x 180 mm, pozostała część powinna zawierać proponowane zachowania proekologiczne w najbliższym otoczeniu – dom, szkoła, gmina w dowolnej formie np. rysunek, grafika, komiks, opis działania.
5.Każdy miesiąc powinien poruszać jedno zagadnienie dotyczące ochrony środowiska i przyrody natomiast poszczególne miesiące powinny różnić się między sobą w zakresie proponowanych zagadnień,
6.Wymagany jest zapis na elektronicznym nośniku danych.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”) na adres: rząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Czas trwania VI edycji Konkursu od 2 lutego 2021 r. do 10 kwietnia 2021 r. - decyduje data stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

Szczegóły konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się TUTAJ. 

 

 

 

 

źródło/zdj: powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.