Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Nowa Energia w Regionie” – nabór na targi.

Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących na terenie gmin objętych projektem „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” w charakterze wystawców na Targi Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie”.

Udział w Targach w charakterze wystawcy jest bezpłatny, a szczegółowe zasady i warunki organizacji Targów zostały określone Zarządzeniem Nr 106/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Targów Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie” w Koninie
bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2304&kad=

Zgłoszenia do udziału w Targach w charakterze wystawcy, należy dokonać poprzez wypełnienie i podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wystawcy, następujących dokumentów rekrutacyjnych:
Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych – plik do pobrania

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – plik do pobrania

Oświadczenie o pomocy de minimis – plik do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne, należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Koninie, Wydział Obsługi Inwestora, pl. Wolności 1,62-500 Konin, w terminie do 6 sierpnia 2021 roku.
Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl, magdalena.jankowska@konin.um.gov.pljednakże wystawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać drukowaną wersję (papierową) dokumentacji rekrutacyjnej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

źródło:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.