Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Nowa kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie.

Nowa kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie.

W Starostwie Powiatowym w Koninie, 22 stycznia 2021 roku, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie, którą powołał Starosta Koniński Stanisław Bielik.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie zainaugurowała działalność w kadencji 2021 – 2024. Starosta Stanisław Bielik wręczył powołania do prac w radzie 16 osobom rekomendowanym przez działające na terenie powiatu organizacje związkowe i pracodawców, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy oraz samorząd.

Najbliższe cztery lata organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy działać będzie w następującym składzie:
- Zbigniew Bachta – Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
- Elżbieta Bryl – Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu
- Leszek Galemba – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników   Indywidualnych „Solidarność”
- Tomasz Kopczyński – Konińska Izba Gospodarcza
- Piotr Korytkowski – Miasto Konin
- Antoni Kulczak – Towarzystwo Samorządowe
- Halina Lenartowicz – Rada Powiatu Konińskiego
- Marzena Lisiecka – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
- Remigiusz Ładowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
- Andrzej Nowak – Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej
- Józef Orkowski – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”
- Zbigniew Piguła – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
- Piotr Rybiński – Forum Związków Zawodowych
- Marek Skoraszewski – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
- Andrzej Terka – Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
- Elżbieta  Tomiak – Fundacja Mielnica

Nowa rada wybrała spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę. Funkcję Przewodniczącego Rady Rynku Pracy w Koninie na kadencję 2021-2024 powierzyła Prezydentowi Konina, Piotrowi Korytkowskiemu. W razie jego nieobecności pracami rady kierować będzie wiceprzewodniczący, którym wybrany został Marek Skoraszewski.

 

 

 

 

 

źródło/zdj:powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.