Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Nowy Sekretarz Miasta Konina.

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, przekazał radnym podczas sesji informację o objęciu stanowiska Sekretarza Miasta Konina przez Hannę Bryską.

Hanna Bryska obowiązki sekretarza będzie pełnić od 1 stycznia 2022 roku. Nadal będzie kierownikiem Biura Rady,  a w czasie wyborów także urzędnikiem wyborczym. Jej poprzednik, Marek Zawidzki, po 26 latach pracy w lipcu przeszedł na emeryturę.
Hanna Bryska z wykształcenia jest politologiem, cały czas podnosiła swoje kwalifikacje, kończąc m.in. studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego. Z konińskim urzędem jest związana od 26 lat.

Prezydent Piotr Korytkowski:
„Myślę, że jest to osoba, której można zaufać i powierzyć tak odpowiedzialne stanowisko należące do ścisłego kierownictwa urzędu”.

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.