Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

O nowych granicach Konina na Sesji Rady Miasta.

O nowych granicach Konina na Sesji Rady Miasta.

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, wystąpił z propozycją poszerzenia granic administracyjnych miasta. Będzie to głównym tematem dyskusji na Sesji Rady Miasta.

Propozycja prezydenta mówi o powiększeniu Konina o obszary ewidencyjne Rudzicy, Woli Podłężnej, Morzysławia Kolonii, Sokółek, Woli Łaszczowej, Wieruszewa i Władzimirowa. Jeżeli na najbliższej Sesji Rady Miasta radni przychylą sie do propozycji, rozpoczną się działania zmierzające do realizacji planu.
Prezydent Konina Piotr Korytkowski: " Projekt uchwały rozpoczyna dyskusję o możliwości poszerzenia granic Konina o te części
obszarów gmin Kramsk i Kazimierz Biskupi, których mieszkańcy są związani z naszym miastem choćby poprzez miejsca pracy, bazę oświatową, z której korzystają ich dzieci, infrastrukturę techniczną, którą im zapewniamy czy ofertę kulturalno-sportową."

" Domyślam się, że ta propozycja może wzbudzać kontrowersje, ale chcę, abyśmy przyjrzeli się jej na chłodno, bo oznacza dla nas wszystkich wymierne korzyści. To zwiększenie szans rozwojowych, uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej, doprowadzenie do
stworzenia jednorodnego, dobrze rozwiniętego pod względem komunikacyjnym i infrastrukturalnym obszaru".

Sesja Rady Miasta Konina odbędzie się w środę 30 września w systemie zdalnym.

Komentarze są wyłączone.