Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

OSP w Kawnicach i Myśliborzu otrzymały dofinansowanie.

OSP w Kawnicach i Myśliborzu otrzymały dofinansowanie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości otrzymała trzy komplety ubrań specjalnych oraz trzy hełmy strażackie.

Podczas uroczystości obecni byli Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego- Robert Popkowski, Burmistrz Goliny- Mirosław Durczyński, Prezes OSP w Kawnicach- Jerzy Modelski, Skarbnik OSP- Wiesław Podlesiński oraz Radny Rady Miejskiej w Golinie- Mariusz Majewski.
Dodatkowo Gmina Golina w ramach tego samego funduszu uzyskała dofinansowanie na zakup wyposażenia technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu: trójfazowy agregat prądotwórczy, drabina strażacka oraz dziesięć pasów bojowych wraz z zatrzaśnikiem zostały przekazane przez Burmistrza Goliny na ręce Prezesa OSP- Mateusza Karnafla w obecności radnego Rady Miejskiej w Golinie- Kazimierza Substelnego oraz druhów OSP w Myśliborzu.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonych działań, minimalizacji skutków nadzwyczajnych zdarzeń mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, wzmocni systemy wczesnego reagowania i ratownictwa, a co za tym idzie, poprawi bezpieczeństwo ludności gminy w związku z występowaniem zjawisk i wydarzeń katastrofalnych, w tym zagrożeń przyrodniczych. Ponadto zakup wyposażenia zminimalizuje niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia strażaków-ochotników udzielających niezbędnej pomocy ofiarom przestępstw - wypadków drogowych.

Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 99%, natomiast wkład własny Gminy Golina 1%.

 

 

źródło:Miasto Golina

 

Komentarze są wyłączone.