Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Od dziś egzaminy klas ósmych.

16.06 o godzinie 9.00 rozpoczęły się egzaminy dla uczniów klas ósmych.

Dziś, 16 czerwca (wtorek) uczniowie kończący szkołę podstawową zdają egzamin z języka polskiego. W środę (17 czerwca)
- egzamin z matematyki, zaś w czwartek (18 czerwca) - z języka obcego.
Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia egzaminy odbywać się muszą z uwzględnieniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Obowiązują maseczki ochronne, które uczniowie mogą zdjąć dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca. Konieczna jest również
dezynfekcja rąk. W trakcie egzaminów pomiędzy uczniami obowiązuje odstęp co najmniej 1,5-metrowy. Ponadto uczniom nie wolno gromadzić się przed budynkiem szkoły.

Wyniki egzaminów uczniowie poznają do dnia 31 lipca. Wówczas podejmą ostateczna decyzję w sprawie wyboru szkoły
ponadpodstawowej.

Komentarze są wyłączone.