Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Od dziś zamknięta zachodnia nitka Trasy Bursztynowej.

W związku z koniecznością naprawy kabli sprężających na Trasie Bursztynowej w Koninie, w nocy z dnia 26.08 na 27.08 zostanie
wyłączona z ruchu zachodnia nitka Trasy Bursztynowej.

Trwa rozpoczęta już w maju wymiana pięciu wadliwych kabli na Trasie Bursztynowej. Dziś w nocy konieczne będzie wyłączenie
z ruchu zachodniej nitki w kierunku do Starego Miasta, na odcinku od Ronda Miast Partnerskich do węzła z ulicą Nadrzeczną. Ruch na tym odcinku będzie się odbywał po stronie wschodniej, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Zmiana organizacji ruchu może potrwać nawet trzy miesiące.

Do tej pory na Trasie Bursztynowej wymienione zostały już cztery takie elementy na wschodniej nitce. Zakończenie prac na nitce
zachodniej, całkowicie zamknie naprawy wskazane w ekspertyzach technicznych. Wykonawcami prac są: PORR S.A. oraz Freyssinet sp. z o.o. , z którymi władze miasta podpisały porozumienie, na mocy którego miasto nie poniesie kosztów z tytułu naprawy.

 

 

zdj.konin.pl

Komentarze są wyłączone.