Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Odchodzi o. Remigiusz Marek Balcerak OFM.

Odchodzi o. Remigiusz Marek Balcerak OFM.

W dniu 2 sierpnia 2020 r. w parafii św. Marii Magdaleny w Koninie została odprawiona msza święta dziękczynna za wieloletnią
posługę Ojca Remigiusza.

Ojciec Remigiusz Marek Balcerak OFM został wyświęcony dnia 3 czerwca 1989 roku. Od 2011 roku przyjąl funkcję proboszcza
w parafii św. Marii Magdaleny w Koninie przy ulicy Reformackiej. Był również gwardianem klasztoru oraz opiekunem Róż Żywego Różańca. Kochany i szanowany przez parafian.

Ojciec Remigiusz Balcerak przechodzi do Parafii św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach Łódzkich. Zastąpi go o. dk Jerzy Kopytko OFM, który zawita z klasztoru z Jarosławia.
W niedzielę parafianie pięknie podziękowali Ojcu Remigiuszowi za posługę, nagradzając go gromkimi brawami.

Komentarze są wyłączone.