Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Oddział Ginekologiczno-Położniczy będzie zamknięty.

W dniu 1.08.2020 r. Oddział Ginekologiczno-Położniczy tymczasowo zawiesza działalność.

Od jutra zamknięta będzie konińska ginekologia. Sytuację spowodował brak porozumienia między lekarzami a dyrekcją szpitala. Pacjentki będą przekierowane do Poznania, Kalisza, Koła, Słupcy i Turku.
Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie: "Stawki uposażeń zaproponowane przez
lekarzy w obecnej sytuacji finansowej szpitala, nie mogą zostać uwzględnione. Podkreślamy, że wskazany okres 1.08.2020 – 31.10.2020 r. jest terminem na przywrócenie – w miarę posiadanych możliwości organizacyjno-kadrowych – dalszego funkcjonowania oddziału, względnie podjęcie kroków formalno-prawnych, zmierzających do dostosowania zapisów statutowych oraz rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą do rzeczywistego stanu rzeczy".

Komentarze są wyłączone.