Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Oddział Ginekologiczno-Położniczy wznawia przyjęcia.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy wznawia przyjęcia.

Doszło do porozumienia między władzami szpitala a lekarzami Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Koninie, dzięki czemu od dnia 1 września oddział ponownie przyjmuje pacjentki.

Koniński oddział ginekologii został zawieszony w działaniu w sierpniu. Spowodowane to  było brakiem porozumienia między personelem medycznym a władzami szpitala. Rozpisano zatem konkurs, który niedawno rozstrzygnięto.
Dorota Korecka, zastępca dyrektora szpitala do spraw ekonomiczno-finansowych: " Lekarze nie zgodzili się na podpisanie wyników konkursu. Niektórzy poczuli, że to za mało godzin, ale przyszła grupa lekarska na negocjacje. Przy tych samych środkach, które
mieliśmy przeznaczone się dogadaliśmy na niższą stawkę."

Na oddziale ma pracować 13 lekarzy, z 11 udało się już podpisać umowy. Jeden lekarz będzie z zewnątrz, pozostali pracowali na
ginekologii przed jej czasowym zawieszeniem.

Komentarze są wyłączone.